வவுனியா மாவட்டம் தபால் மூல வாக்களிப்பு-

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு – 901

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு – 323

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 65

சிறீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் – 24

மக்கள் விடுதலை முன்னணி  – 15

ஜனநாயக கட்சி – 12

சுயேட்சைக்குழு இல-06 – 05

சுயேட்சைக்குழு இல-07 – 01

செல்லுபடியான வாக்குகள் – 1321

நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் – 25

அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் – 1346

பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் – 1402

யாழ். மாவட்டம் தபால் மூல வாக்களிப்பு-

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு – 7625

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு – 1099

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 35

செல்லுபடியான வாக்குகள் – 8835

நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் – 114

அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் – 8949

மன்னார் மாவட்டம் தபால் மூல வாக்களிப்பு
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு    –  1300

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு  –  408

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி    –  07

சிறீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்   –  135

ஜனநாயகக் கட்சி     –  01
செல்லுப்படியான வாக்குகள்   1852

நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள்   17

அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள்    1869

பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் 1917