முல்லைத்தீவு மாவட்டம் தபால் மூல வாக்களிப்பு

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு    – 646

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு  – 146

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி    –  02

ஜனநாயகக் கட்சி          –  01

செல்லுபடியான வாக்குகள்    – 795

நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள்    –  05

அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள்  – 800

பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள்  – 831

 

கிளிநொச்சி மாவட்டம் தபால் மூல வாக்களிப்பு

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு    – 756

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு  – 160

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி    –  01

செல்லுபடியான வாக்குகள்    – 919

நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள்    –  10

அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள்  – 929

பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள்  – 970