அனைவருக்கும் தைப்பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்!

imagesCA9O8Z5G

தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்  என்பது பழமொழி!

அரசாள்பவர் மனம் திறந்தால் எம் நிலைமாறும் என்பது புதுமொழி!

imagesCA19AWQQ