வாழ்வகத் தலைவர் திரு ஆ ரவீந்திரன் அவர்கள் சமாதான நீதவான் பட்டம் பெற்றார்

IMG_6363IMG_6397IMG_6401IMG_6387IMG_6447IMG_6482IMG_6426IMG_6478யாழ்ப்பாணம் வாழ்வகத் தலைவர் திரு ஆ ரவீந்திரன் அவர்கள் சமாதான நீதவான் பட்டம் பெற்றமையை பாராட்டி கௌரவிக்கும் வகையில் சிறப்பு நிகழ்வொன்று கடந்த 26.01.2014 அன்று நடைபெற்றது. இவர் இப் பட்டத்தினைப் பெற்ற தமிழ் பேசும் விழிப்புலன் அற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

அன்புடன் ,ஆ.ரவீந்திரன்

தலைவர் , வாழ்வகம்

 

தொலைபேசி 0212240146