ஏழாலை மேற்கு சைவ சன்மார்க்க வித்தியாலய மெய் வல்லுநர் போட்டி-

யாழ்ப்பாணம் ஏழாலை மேற்கு சைவ சனமார்க்க வித்தியாசாலையின் 2014ஆம் ஆண்டுக்கான மெய் வல்லுநர் போட்டி அண்மையில் பாடசாலை மைதானத்தில் நடைபெற்றது. ஏழாலை மேற்கு சைவ சன்மார்க்க வித்தியாசாலையின் அதிபர் பிரதா கிரிதரன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் புளொட் தலைவரும், முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் வட மாகாணசபை உறுப்பினருமான திரு. தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் அவர்களும், தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் வட மாகாணசபை உறுப்பினர் பா. கஜதீபன் அவர்களும் கலந்து கொண்டு இந்நிகழ்வினைச் சிறப்பித்திருந்தனர்.

08.02.2014 news put on 25.02.2014 Elaalai  (12)08.02.2014 news put on 25.02.2014 Elaalai  (10)08.02.2014 news put on 25.02.2014 Elaalai  (1)08.02.2014 news put on 25.02.2014 Elaalai  (2)08.02.2014 news put on 25.02.2014 Elaalai  (3)08.02.2014 news put on 25.02.2014 Elaalai  (4)08.02.2014 news put on 25.02.2014 Elaalai  (5)08.02.2014 news put on 25.02.2014 Elaalai  (9)