வவுனியா ஜினியஸ் பாலர் பாடசாலையில் கண்காட்சி-

வவுனியா பண்டாரிகுளம் ஜினியஸ் பாலர் பாடசாலையில் கண்காட்சி நிகழ்வு நேற்று 03.11.2014 திங்கட்கிழமை மேற்படி பாலர் பாடசாலையில் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. இவ் நிகழ்வின் அதிதிகளாக வன்னிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ சிவசக்தி ஆனந்தன் மற்றும் புளொட் முக்கியஸ்தர்களுள் ஒருவரும், வவுனியா நகர சபையின் முன்னாள் உப நகரபிதாவுமான திரு க.சந்திரகுலசிங்கம்(மோகன்) ஆகியோர் கலந்து கொண்டிருந்தனர். 

vavuniya ginisam paadasaalai (5)vavuniya ginisam paadasaalai (13)vavuniya ginisam paadasaalai (1)vavuniya ginisam paadasaalai (6)vavuniya ginisam paadasaalai (4)vavuniya ginisam paadasaalai (3)vavuniya ginisam paadasaalai (2)vavuniya ginisam paadasaalai (9)vavuniya ginisam paadasaalai (8)