துயர் பகிர்வோம்!                                                  

ஆழிப்பேரலை நடந்து முடிந்தது –alai3

சில நாளிகை போல் இருந்தாலும்

பத்தாண்டுகள் உருண்டோடிப் போன

இந்நாளில் செத்து மடிந்துபோன எம் உறவுகளை

நினைவேந்தி மீண்டும் … மீண்டும்…

ஆறாத்துயரோடு அஞ்சலித்து நிற்கின்றோம்

துயர் பகிரும் நாம்….          

தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகம் (PLOTE) 

ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி (DPLF)