பொன்னாலை நாராயணன் தாகசாந்தி நிலையம், அன்னதான மண்டபம் சனசமூக நிலையம் திறந்து வைப்பு-

ponnalaiபொன்னாலைச் சந்தியில் மிக நீண்ட காலமாக பொதுமக்களது பங்களிப்புடன் தலைவர் ஆனந்தசித்திரசேனன் அவர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட பொன்னாலை நாராயணன் தாகசாந்தி நிலையம் பொன்னாலை நாராயணன் அன்னதான மண்டபம் மற்றும் பொன்னாலை சனசமூக நிலையம் என்பன 15.01.2015 அன்று மதியம் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இவ் நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக சங்கானை பிரதேச செயலர் அ.சோதிநாதன் கலந்து கொண்டார். சிறப்பு விருந்தினராக வலி மேற்கு பிரதேச சபைத் தவிசாளர் திருமதி நாகரஞ்சினி ஐங்கரன் அவர்களும் கொளரவ விருந்தினராக நல்லைக் குருமணிகளும் கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்aடனர். இவ் நிகழ்வில் பொன்னாலை தகசாந்தி நிலையத்தினை நல்லைக் குருமணிகள் திறந்து வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து பிரதேச செயலர் அ.சோதிநாதன் அவர்களால் பொன்னாலை நாராயணன் அன்னதான மண்டபம் திறந்து வைக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து மேற்கு பிரதேச சபைத் தவிசாளர் திருமதி நாகரஞ்சினி ஐங்கரன் அவர்களால் பொன்னாலை நாராயணண் சனசமூக நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

ponnalai 1 ponnalai 2 ponnalai 3 ponnalai 4 ponnalai 5 ponnalai 6