அதி திறமை சித்திபெற்று மருத்துவ பீடத்திற்கு தெரிவான மாணவன் பாராட்டி ஊக்குவிப்பு-

meesalai veerasingam school 09.02.2015 (1)meesalai veerasingam school 09.02.2015 (2)meesalai veerasingam school 09.02.2015 (4)meesalai veerasingam school 09.02.2015 (3)யாழ்ப்பாணம் மீசாலை, வீரசிங்கம் மத்திய மகாவித்தியாலயத்தில் உயர்தரத்தில் கல்வி பயின்ற ஆர்.தனுஜன் என்ற மாணவர் அகில இலங்கை ரீதியில் அதிதிறமை (3யு) சித்திபெற்று நேரடியாக கொழும்பு பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளார்.

 புளொட் தலைவரும், முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், வட மாகாணசபை உறுப்பினருமாகிய திரு. தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் அவர்கள் மாணவர் தனுஜனுடைய திறமையை மெச்சி அவரைப் பாராட்டி வாழ்த்தி இன்று (09.01.2015) வித்தியாலயத்தின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மத்தியில் அவருக்கு ஊக்குவிப்பு அன்பளிப்பை வழங்கியுள்ளார். Read more