வவுனியா கபடிப் போட்டியில் தமிழ் தேசிய இளைஞர் கழகம் வெற்றி-

fgfgfffவவுனியா பிரதேச 27ஆவது இளைஞர் விளையாட்டு விழாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட கழகங்களுக்கிடையில் நேற்று 26.04.2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை கபடி மற்றும் எல்லே போட்டிகள் வவுனியா தமிழ் மத்திய மகா வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றது. கபடிப் போட்டியின் இறுதிப் போட்டியில் உதயதாரகை அணியினை வெற்றி கொண்டதன்மூலம் தமிழ் தேசிய இளைஞர் கழகம் சம்பியனானது. கோவில்குளம் இளைஞர் கழகம் பெயர் மாற்றப்பட்டு தற்போது தமிழ் தேசிய இளைஞர் கழகமாக செயற்பட்டு வருகின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.