கூட்டமைப்பின் ஆசனப் பங்கீடு

Tnaஎதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் தமிழ் தேசியக்கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகிக்கும் கட்சிகளுக்கிடையிலான ஆசன ஒதுக்கீடு தொடர்பிலான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழ் தேசியக்கூட்டமைப்பின் ஆசன பங்கீட்டு விபரம்

யாழ் மாவட்டம்: தமிழரசுக்கட்சி – 6 , ஈபிஆர்எல்எவ் – 2 , புளொட் 1 , ரெலோ 1

வன்னி மாவட்டம்: தமிழரசுக்கட்சி – 3 , ரெலோ 3 , ஈபிஆர்எல்எவ் – 2 , புளொட் – 1

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்:  தமிழரசுக்கட்சி –5,  ஈபிஆர்எல்எவ் – 1,  புளொட் 1,  ரெலோ 1

திருகோணமலை மாவட்டம்: தமிழரசுக் கட்சி – 4 ஈபிஆர்எல்எவ் – 1 ரெலொ- 1  புளொட்-1