ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ஆட்சியமைக்க 7 ஆசனங்கள் தேவை-

parliamentபாராளுமன்ற பொதுத்தேர்தலில் இறுதியாக கிடைத்த ஆசனங்களுடன், போனஸ் ஆசனங்களும் சேர்த்து ஐ.தே.க 106 ஆசனங்களையும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டணி போனஸ் ஆசனங்களுடன் 95 ஆசனங்களையும் பெற்றுக் கொண்டுள்ளன. அதேவேளை ஐ.தே.கட்சி ஆட்சியமைப்பதற்கு இன்னும் 9 ஆசனங்கள் தேவைப்படுவதுடன், தேசிய அரசாங்கம் அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது.

ஐ.தே.க 106 ஆசனங்கள் (93உம் 13 தேசியப் பட்டியலும்)
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 95 ஆசனங்கள் (83உம் 12 தேசியப் பட்டியலும்)
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 16 ஆசனங்கள் (14உம் 2 தேசியப் பட்டியலும்)
ஜே.வி.பி 6 ஆசனங்கள் (4உம் 2 தேசியப் பட்டியலும்)
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 1 ஆசனம்
ஈ.பி.டி.பி. 1 ஆசனம்