யாழ் மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகளின்படி வெற்றியீட்டியோர்

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பில் வெற்றிபெற்றோர் விபரம்

1. திரு. சிவஞானம் சிறீதரன் – 72058
2. திரு. மாவை சேனாதிராசா – 58732
3. திரு. மதியாபரணம் சுமந்திரன் – 58043
4. திரு. தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் – 53743
5. திரு. ஈஸ்வரபாதம் சரவணபவன் – 43223

6. ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி
கே.என்.டக்ளஸ் தேவானந்தா 16399

7. ஐ.தே.க
விஜயகலா மகேஸ்வரன் 13071