அன்பு இல்லத்திற்கும் பாரதி இல்லத்திற்கும் வட்டு இந்து வாலிபர் சங்கம் ஊடாக அன்பளிப்பு-

vvயாழ். வட்டுக்கோட்டை இந்து வாலிபர் சங்கத்தின் ஊடாக நேற்றைய தினம் முத்தையன்கட்டு அன்பு இல்லத்திற்கும், முள்ளியவளையில் உள்ள பாரதி இல்லத்திற்கும் 90,000 ரூபா நிதி அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந் நிதியானது கனடா வாழ் புலம்பெயர் உறவுகளால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி கனடாவில் வசிக்கும் திருமதி பரணி தர்மராஜா அவர்கள் 30,000 ரூபாவும், கனடாவில் வசிக்கின்ற திருமதி தம்பு சித்திரா அவர்கள் 10,000 ரூபாவும், கனடாவில் வசிக்கும் திரு. குமாரசாமி பிரபாகரன் அவர்கள் 50,000 ரூபாவும் நிதியுதவி செய்துள்ளனர்.
(தகவல் – வட்டு. இந்து வாலிபர் சங்கம் – படங்கள் இணைப்பு)

vv