வட்டு இந்து வாலிபர் சங்கத்தின் பணிகள் பாராட்டத்தக்கது-இனிய வாழ்வு இல்ல பணிப்பாளர்-(படங்கள் இணைப்பு)

i8வட்டுக்கோட்டை இந்து வாலிபர் சங்கத்தினால் ஆற்றப்படுகின்ற பணிகள் பாராட்டத்தக்கது என இனிய வாழ்வு இல்ல பணிப்பாளர் தெரிவித்தார். மேற்ப்படி இல்ல மாணவர்களக்கான நாற்பதாயிரம் ரூபா பெறுமதியான ஒலிவாங்கி சாதனங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு வட்டு இந்து வாலிபர் சங்க தலைவர் தலைமையில் இனிய வாழ்வு இல்லத்தில் நடைபெற்றது அவர் தொடர்ந்து தெரிவிக்கையில் வட்டுக்கோட்டை இந்து வாலிபர் சங்கம் கடநத 4 வருடங்களாளக எமது இல்ல பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியிலும் அவர்களின் தேவைகளையும் உடனே இனம் கண்டு பல்வேறு உதவிகளை வழங்கி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் தெரிவிக்கையில்; வன்னி பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற ஏனைய சிறுவர் இல்லங்களுக்கம் பல்வேறு உதவிகளை வழங்கி வருவதை நான் நேரடியாகவும் ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் அறிந்து கொண்ட வகையில் அவர்களது சழூக கல்வி பணிகளை பெற்ற ஒவ்வோருவரும் இன்று பல் வேறு துறைகளில் சிறந்த சாதனையாளர்களாக திகழ்கின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது எனவே யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு பல்வேறு துன்ப சுமைகளோடு வாடுகின்ற எங்கள் பிள்ளைகளின் மனங்களை ஆற்றுப்படுத்துகின்ற சேவை புரிகின்ற வட்டு இந்து வாலிபர் சங்கத்தின் பணிகளை நான் மனதார பாராட்டுவதோடு எனது வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் என்று தெரிவித்துக் கொண்டார்.

i8i1 i2 i3 i4 i5