வட்டுக்கோட்டை இந்து வாலிபர் சங்கத்தினால் துவிசக்கரவண்டிகள் அன்பளிப்பு

பெண் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களின் பெற்றோர்களாலும் புதுக்குடியிருப்பு ஒளிரும் வாழ்வு மையத்தினாலும் வட்டுக்கோட்டை இந்து வாலிபர் சங்கத்திடம் முன்வைத்ததை விண்ணப்பத்தை அடுத்து வட்டுக்கோட்டை இந்து வாலிபர் சங்கத்தினால் இன்று புதுக்குடியிருப்பு சுப்பிரமணிய வித்தியாசாலையில் கல்வி கற்க்கும் மாணவி செல்வி டயானா மற்றும் உடையார்கட்டு மகாவித்தியாலய மாணவி செல்வி அருளினி ஆகிய இரு மாணவர்களுக்கு இத் துவிசக்கர வண்டிகள் இன்று அன்பளிப்பாக வழங்கபட்டுள்ளன.

vadduhindu01vadduhindu02