ஹர்த்தால் போராட்டத்திற்கு புளொட் அமைப்பு பூரண ஆதரவு!

free

 

 

 

தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலையை வலியுறுத்தி இடம்பெறவுள்ள ஹர்த்தால் போராட்டத்திற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் அங்கத்துவ கட்சியான ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி மற்றும் தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகம் (புளொட்) பூரண ஆதரவு.
cropped-plote.jpgஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி,
PLOTE – DPLF
தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகம்