மன்னார் நகர சபை

1. சுப்பிரமணியம் பிருந்தாவனநாதன் (வட்டாரம் 05- சின்னக்கடை)

மன்னார் பிரதேச சபை –

1. யேசுதாசன் ஜோன் நிகால் (வட்டாரம் 03- துள்ளுக்குடியிருப்பு)

மாந்தை மேற்கு பிரதேச சபை –

1. முனியசாமி விஜயபாண்டி (வட்டாரம் 02- இலுப்பைக்கடவை)
2. அந்தோனி ஜேம்ஸ் (வட்டாரம் 08- வட்டக்கண்டல்)

நானாட்டான் பிரதேச சபை

சந்திரதாஸ் சாந்தன் (வட்டாரம் 08- குஞ்சுக்குளம்)