புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச சபை

1. நந்தகுமார் கேதினி (வட்டாரம் 01 விசுவமடு)
2. சிவசுந்தரம் கணேசபிள்ளை (வட்டாரம் 10 தண்டுவான்)
3. ஜீவரத்தினம் கிருபாஜினி (வட்டாரம் 02 பாரதிபுரம்)

துணுக்காய் பிரதேச சபை

1. தங்கவேல் சிவகுமாரன் (வட்டாரம் 05 மல்லாவி)
2. பாலசிங்கம் கிருஷ்ணகுமார் (வட்டாரம் 02 புத்துவெட்டுவான்)

கரைதுறைப்பற்று பிரதேச சபை

1. கனகையா தவராசா (வட்டாரம் 07 தண்ணீரூற்று)
2. வைத்திலிங்கம் கெங்காதரன் (வட்டாரம் 09 முல்லையூர் (சிலாவத்தை,             கள்ளப்பாடு)
3. இரத்தினசிங்கம் கவாஸ்கர் (வட்டாரம் 11 குமிழமுனை)
4. கிட்டினபிள்ளை சிவலிங்கம் (வட்டாரம் 12 கரிக்கட்டுமூலை தெற்கு(கொக்கிளாய்)

மாந்தை கிழக்கு

1. நாகலிங்கம் சிறீகந்தராசா (வட்டாரம் 08 நட்டாங்கண்டல்)