முன்னாள் சுகாதார அமைச்சர்களில் ஒருவரான ரஞ்சித் அத்தபத்து இன்றுகாலை காலமானார். தனது 84 ஆவது வயதிலேயே அவர் காலமாகியுள்ளார்.

1977 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய தேசிய கட்சியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி முதன் முறையாக நாடாளுமன்றத்திற்கு பிரவேசித்துள்ளார்.

கொழும்பு ரோயல் கல்லூரியில் தனது ஆரம்ப கல்வியை பயின்ற அவர், இலங்கை பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவ பட்டத்தையும் பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.