இந்திய தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டயன், இலங்கையின் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் வே. இராதாகிருஸ்ணன், மலேசிய நாட்டின் கல்வி அமைச்சின் துணை உயர்கல்வி அமைச்சர் பா.கமலநாதன் ஆகியோருக்கும் இடையிலான சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது.

இந்தியா, தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தின் பிரதான செயலகத்தில் இந்திய தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விதுறை அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டயன் தலைமையில் இப்பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.இந்தியா தமிழ்நாடு அரசாங்காத்தின் உதவியுடன் இலங்கையின் தமிழ் மொழிமூலமான பாடசாலைகளுக்கு ஒரு இலட்சம் நூல்களை இலவசமாக வழங்கும் செயற்திட்டத்தினதும்,

இந்தியா, இலங்கை, மலேசிய கல்வி அமைச்சுகளின் மூலம் ஆசிரியர்கள் பறிமாற்றங்கள் ஊடாக அந்த அந்த நாடுகளுக்கு சென்று ஆசிரியர்கள் பயிற்சிகளை பெற்றுக்கொள்ளும் செயற்திட்டத்தினதும், அதற்கான அமைப்பு உருவாக்கம் தொடர்பிலும் இந்தப் பேச்சுவார்த்தை இடம்பெற்றுள்ளது. இதன்போது இந்திய தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சின் அதிகாரிகள் உட்பட பலர் கலந்துக் கொண்டார்கள்.

மேற்படி பேச்சுவாரத்தையின் மூலமாக இந்த செயற்த்திட்டங்களை மூன்று நாடுகளின் ஒத்துழைப்புடன் நடைமுறைபடுத்துவது தொடர்பாக தீர்மானம் எடுக்கபட்டுள்ளது.