விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைச்சின், புதிய செயலாளராக சந்தியா விஜயபண்டார நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இவர் இதற்கு முன்னர், கைத்தொழில் மற்றும் வணிக அமைச்சின் செயலாளராக கடமையாற்றியுள்ளமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.