இவ்வருடம் ஜனவரி முதல் மார்ச் மாதம் வரையான காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட விபத்துக்களில் 476 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் அதிகமான உயிரிழப்புக்கள் மோட்டார் சைக்கிள் விபத்துக்களிலேயே இடம்பெற்றுள்ளதாக வீதி பாதுகாப்பு தொடர்பான தேசிய சபை தெரிவித்துள்ளது.

மோட்டார் சைக்கிள் விபத்துக்களில் 180 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அத்துடன் விபத்துக்களில் பாதசாரிகள் 139 பேரும், பயணிகள் 70 பேரும் மற்றும் சாரதிகள் 39 பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் என்று தேசிய சபை மேலும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.