வட மாகாண பதில் முதலமைச்சராக கந்தையா சர்வேஸ்வரன் இன்றையதினம் பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்டுள்ளார்.

கொழும்பிலுள்ள வட மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் சத்தியப்பிரமாண நிகழ்வு இடம்பெற்றது. வட மாகாண முதலமைச்சர் சி.வி. விக்னேஷ்வரன் ஏப்ரல் 10 ஆம் திகதியில் இருந்து 27 ஆம் திகதி வரை வெளிநாடு சென்றுள்ளமையினால் பதில் முதலமைச்சராக கந்தையா சர்வேஸ்வரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.