சைட்டம் மருத்துவ பீட மாணவர்களுக்கு, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தினால் வழங்கப்படும் மருத்துவ பட்டத்துக்கு சைட்டம் என பெயர்க் குறிப்பிடப்படுவதற்கு எதிராக, நீதிமன்றில் வழக்குத் தாக்கல் செய்யவுள்ளதாக, சைட்டம் மருத்துவ பீட பெற்றோர் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கான நடவடிக்கைகளில் தற்போது ஈடுபட்டு வருவதாகவும், இந்தவார இறுதிக்குள் நீதிமன்றில் அதனை சமர்ப்பிக்கவுள்ளதாகவும் அவ்அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.