எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது குழப்ப நிலையை ஏற்படுத்திய சம்பவம் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்ட பிக்கு மாணவர் உட்பட 10 மாணவர்களை

எதிர்வரும் 10 ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.