பொலன்னறுவை – மட்டக்களப்பு பிரதான வீதிக்கு அருகில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வின்போது, பழைமை வாய்ந்த புத்தர் சிலைகளும் வேறு சில பழைமை வாய்ந்த பொருட்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புத்தர் சிலைகளும், பொருட்களும் பொலன்னறுவை காலத்துக்குரியவை என தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.