வட மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளராக எஸ். சத்தியசீலனும் மாகாண விவசாய அமைச்சின் செயலாளராக தெய்வேந்திரனும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வட மாகாண ஆளுநர் ரெஜினோல்ட் குரேவினால் இன்று இந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. இதற்கமைய, வட மாகாண விவசாய அமைச்சின் செயலாளராக கடமை வகித்த எஸ்.சத்தியசீலன், தற்போது மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளராக மாற்றம் பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.