யாழ்மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் புளொட் தலைவர் திரு.த.சித்தார்த்தன்  மற்றும் இராஜயாங்க அமைச்சர் திருமதி விஜயகலா மகேஸ்வரன்   ஆகியோரின் நிதிப்பங்களிப்பில் யாழ்மாவட்ட கூடைப்பந்தாட்ட சங்கத்துக்கென யாழ் பழைய பூங்கா வீதியில்புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கூடைப்பந்தாட்ட திடல் திறந்துவைக்கப்பட்டுள்ளது. 
Read more