ஆனி 06/2018 அன்று, வவுனியா பிரதி மாகாண விவசாய பணிப்பாளர் அவர்களுக்கான புதிய அலுவலக கட்டிட நிர்மாணத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டுவிழாவில்……இன் நிகழ்வில் கௌரவ மாகாணசபை உறுப்பினர்கள் G.T.லிங்கநாதன் மற்றும் தியாகராசா, வவுனியா நகரசபை தவிசாளர், அவர்களுடன் கூட்டுறவு, கால்நடை, நீர்பாசன மற்றும் விவசாய திணைக்கள மாவட்ட உயர் அதிகாரிகளுடன் கௌரவ அமைச்சர் கலந்துகொண்டிருந்தார்.