பல்கலைக்கழகங்களில் பகிடிவதைகள் மேற்கொள்ளப்படுமாயின், உடனடியாக அறிவிக்குமாறு மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோருக்கு, பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

அதனடிப்படையில், 24 மணிநேரமும் முறைப்பாடுகளை அறிவிப்பதற்கு, 0112123700 என்ற அவசர இலக்கத்தையும் ஆணைக்குழு அறிமுகம் செய்துள்ளது.