இலங்கைக்கும் ஓமானுக்கும் இடையில் மீன்பிடி மற்றும் விளையாட்டுத்துறை சார்ந்த கூட்டு உடன்படிக்கையொன்று கைச்சாத்திடப்படவுள்ளது. இது தொடர்பிலான சந்திப்பொன்று இருநாட்டு உயர்மட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு இடையில் கொழும்பில் இடம்பெற்றுள்ளது.

இந்த சந்திப்பில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான அரசியல் பொருளாதார இணக்கப்பாடுகள் தொடர்பிலும் முக்கிய கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், குறிப்பிடத்தக்க பல முக்கிய உடன்பாடுகள் தொடர்பிலும் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.