இலங்கையின் ரஷ்யாவிற்கான தூதுவர் தயான் ஜயதிலக, ரஷ்யாவிற்கான சீன தூதுவர் லி ஹூயை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளார். இந்த சந்திப்பு நேற்று ரஷ்யாவின் தலைநகர் மொஸ்கோவில் இடம்பெற்றுள்ளது.

இதன்போது, இலங்கை மக்கள் சீனா தொடர்பில் கொண்டுள்ள உணர்வு பூர்வமான விடயங்களை இலங்கை தூதுவர், சீனத் தூதுவரிடம் தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன், அவர்களுக்கு இடையில், அரசியல், பொருளாதாரம் போன்ற விடயங்கள்ரூnடிளி; குறித்த கருத்துக்களும் பரிமாரிக் கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.