பொலிஸ்மா அதிபர் பூசித் ஜயசுந்தர, இன்று அரச இரசாயன பகுப்பாய்வு திணைக்களத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார். குரல் பதிவொன்றை பெற்றுக் கொள்வற்காக பொலிஸ் மாஅதிபர், அழைக்கப்பட்டதாக திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் ஆரியனந்த வெலிஅங்க தெரிவித்துள்ளார்.

பிரமுகர் கொலை சதித்திட்டம் தொடர்பில் முன்னெடுக்கப்படும் விசாரணைகளுக்காக, குரல் பதிவை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு நீதிமன்றம் அண்மையில் உத்தரவிட்டதற்கமையவே பொலிஸ்மா அதிபர் இன்று அழைக்கப்பட்டிருந்ததாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார். Read more