கொமாண்டே படையணிக்கு புதிய தளபதியாக இராணுவ பதவி நிலை பிரதாணி மேஜர் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா பதவியேற்கும் நிகழ்வு நேற்று இடம்பெற்றுள்ளது. கனேமுல்லை பிரதேசத்தில் அமைந்திருக்கும் கொமாண்டே படையணி தலைமையகத்தில் சம்பிரதாய நிகழ்வுடன் பதவி பொறுப்பேற்கும் நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

முன்னாள் கிளிநொச்சி பாதுகாப்பு படைத் தளபதியான கொமாண்டோ படையணியின் தளபதியான மேஜர் ஜெனரல் ரூல்ப் நுகேரா, இராணுவ சேவையில் இருந்து ஓய்வு பெற்றதன் நிமித்தம் புதிய தளபதியாக மேஜர் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேஜர் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா கஜபா படையணியின் படை தளபதியாக முன்னர் பணியாற்றியுள்ளார்.