மலேசியாவில் இருந்து கட்டுநாயக்க நோக்கி வருகை தந்த விமானம் மத்தள விமான நிலையத்திற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. லங்கன் விமான சேவைக்கு சொந்தமான UL315 என்ற விமானமே இவ்வாறு திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

சீரற்ற காலநிலை காரணமாகவே இவ்வாறு குறித்த விமானம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் ஜகர்த்தாவில் இருந்து வருகை தந்த லங்கன் விமான சேவைக்கு சொந்தமான UL365 என்ற விமானம் மற்றும் சிங்கப்பூரில் இருந்து வருகை தந்த ஸ்ரீரீலங்கன் விமான சேவைக்கு சொந்தமான ருடு 365 என்ற விமானங்களும் மத்தள விமான நிலையத்திற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது.