அரச மற்றும் அரச அங்கீகாரத்துடன் இயங்குகின்ற தமிழ் மற்றும் சிங்கள மொழிமூல பாடசாலைகளின் இரண்டாம் தவணை எதிர்வரும் 22ம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ் மற்றும் சிங்கள மொழி பாடசாலைகள் கடந்த 5 ஆம் விடுமுறை வழங்கப்பட்டதுடன் முஸ்லிம் பாடசாலைகள் கடந்த 11ஆம் திகதி விடுமுறை வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி முஸ்லிம் பாடசாலைகளுக்கான இரண்டாம் தவணை கடந்த 17ம் திகதி ஆரம்பமானது. இதேவேளை அனைத்து பாடசாலைகளிலும் புதிய தவணையை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் டெங்கு ஒழிப்பு திட்டத்தை மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை கல்வி அமைச்சு மேற்கொண்டுள்ளமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.