நிதி அமைச்சின் ஊடக பணிப்பாளரான மொஹமட் அலி ஹசன் துப்பாக்கி ரவைகளுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மல்வானை பகுதியிலுள்ள அவரது வீட்டை, பொலிஸார் மற்றும் இராணுவத்தார் இணைந்து சோதனையிட்ட போது, அங்கிருந்து 93 துப்பாக்கி ரவைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. மேலும் இவை போரா 12 வகை துப்பாக்கிகளுக்கான ரவைகள் என்றும் பொலிஸாரால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.