குடிவரவு- குடியகல்வு திணைக்களத்தின் புதிய பணிப்பாளர் நாயகமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பசன் ரத்னாயக்க இன்று தனது கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து குடிவரவு- குடியகல்வு திணைக்களத்தின் மேலதிக பணிப்பாளராகக் கடமையாற்றிய இவர், இலங்கை நிர்வாக சேவையின் சிரேஸ்ட அதிகாரியாவார். இதற்கு முன்னர் மத்திய மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர், மத்திய மாகாண கலாசார அலுவல்கள் பணிப்பாளர், உடுநுவர பிரதேச செயலாளராகவும் ஹரிஸ்பத்துவ பிரதேச செயலாளராகவும் பதவி வகித்துள்ளார் என்பது இங்கு சுட்டிக்காட்டத்தக்கது.