வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம் நாளை அடையாள வேலைநிறுத்தம் ஒன்றை மேற்கொள்ள தீர்மானித்துள்ளதாக சங்கத்தின் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார். நாளை காலை 8 மணி முதல் இவ்வாறு 24 மணியாளல வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்ளனர்.