கனடாவிற்கான ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி(புளொட்)யின் புதிய நிர்வாகக் குழு தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்படி கட்சியின் அந்நாட்டு பொறுப்பாளராக க.கந்தசாமி, உதவிப் பொறுப்பாளராக க.விஜயசேகரன் (சங்கர்),

நிதிப் பொறுப்பாளராக பா.கிருபாகரன், ஊடகத் தொடர்பாளராக ச.பாஸ்கரன், இணைப்பாளராக செ.குணபாலன் ஆகிய தோழர்களும், அங்கத்துவ நடவடிக்கைப் பொறுப்பாளர்களாக சார்ள்ஸ் ஜோசேப், விஜயரட்ணம் விஜிதரன், தி.அருண், பிரதீபராஜ் ஜிந்துஜா ஆகிய தோழர்களும் தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார்கள்.