தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் (பா.உ) ஸ்கந்தவரோதயாக் கல்லூரி வாக்களிப்பு நிலையத்தில் தனது வாக்கினை பதிவுசெய்தார்.