இந்திய வெளியுறவு துறை அமைச்சர் சுப்ரமணியம் ஜெய்சங்கர் இன்றுமாலை இலங்கை வந்தடைந்துள்ளார்.