இராஜாங்க அமைச்சுக்களுக்காக செயலாளர்களை நியமிப்பதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

அதன்படி, புதிய முறையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள இராஜாங்க அமைச்சர்களுக்கான இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர்களை நியமிப்பதற்காக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ சமர்ப்பித்த பரிந்துரைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.