பொலிஸ் ஊடக பிரிவின் பணிப்பாளர் பொலிஸ் அத்தியட்சர் சட்டத்தரணி ஜாலிய சேனாரத்ன தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வழங்கப்பட்ட இடமாற்றங்களில் பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவின் பணிப்பாளராக பொலிஸ் அத்தியட்சர் சட்டத்தரணி ஜாலிய சேனாரத்ன நியமிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.