இலங்கை வங்கியின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி காஞ்சன ரத்வத்த நேற்று தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

தொழில் ரீதியாக சட்டத்தரணியான அவர் கொழும்பு பல்கலைகழகத்தில் LL.B பட்டம் பெற்றுள்ளார். தகவல் தொழிநுட்பம், security printing மென்பொருள் அபிவிருத்தி, BPO, காப்புறுதி தரகு மற்றும் பாதுகாப்பு துறைகளில் தனியார் பிரிவில் பல்லேறு வியாபாரங்களில் பணிப்பாளர் குழு உறுப்பினராகவும் அனுபவமிக்கவராகவும் அவர் திகழ்கின்றார் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.