வெளிநாட்டு உறவுகள் அமைச்சர் தினேஸ் குணவர்தன இந்தியாவுக்கான இரண்டு நாள் உத்தியோகப்பூர்வ விஜயமொன்றை மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

இந்த மாதம் 9, 10ஆம் திகதியே இவர் இந்தியாவுக்கு விஜயம் செய்யவுள்ளாரென்றும் இவர் அமைச்சராகப் பதவியேற்றதன் பின்னர் செல்லும் முதலாவது வெளிநாட்டு விஜயம் இதுவென்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.