ஏ.எச்.எம்.டீ. நவாஸ் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் பதில் தலைவராக

ஜனாதிபதி கோட்டாபய முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்டுள்ளார்.