இலங்கை டெலிகொம் நிறுவனத்தின் தலைவராக பிரபல தேயிலை ஏற்றுமதியாளர்

ரொஹான் பெர்ணான்டோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.