சாரதி அனுமதி பத்திரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவையான மருத்துவ சான்றிதழுக்கான, மருத்துவ பரிசோதனை தினம் மற்றும் நேரம் என்பவற்றை இன்று முதல் இணையம் ஊடாக முன்பதிவு செய்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பயணிகள் போக்குவரத்து முகாமைத்துவ அமைச்சு இதனை தெரிவித்துள்ளது. இந்த சேவை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வரை பரிசோதனை மட்டத்தில் காணப்பட்டது. எனினும் இன்று முதல் www.ntmi.lk என்ற இணையத்தளம் ஊடாக சாரதி அனுமதிபத்திரத்திற்கான மருத்துவ சான்றிதழை பெறுவதற்கான தினம் மற்றும் நேரத்தை முன்பதிவு செய்துக்கொள்ளலாம் என பயணிகள் போக்குவரத்து முகாமைத்துவ அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.